Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

IDIRA

Διαλειτουργικότητα δεδομένων και διαδικασιών σε δράσεις αντιμετώπισης υπερεθνικών και μεγάλης κλίμακας καταστροφών

πληροφορίες

FP7 SEC 261726

Έναρξη - Λήξη: 01/05/2011 - 30/04/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Interoperability of data and procedures in large-scale multinational disaster response actions

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • IDIRA-image-3
  • IDIRA-image-4

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συμμετείχε στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαλειτουργικότητα δεδομένων και διαδικασιών σε δράσεις αντιμετώπισης υπερεθνικών και μεγάλης κλίμακας καταστροφών», το οποίο έχει ενταχθεί στο 7ο Πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη θεματική ενότητα «Ασφάλεια». Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 18 εταίρους με αντιπροσώπευση από Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Τσεχία, Ελβετία, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν εκτός από την εταιρεία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), η Εταιρεία SATWAYS, το Κέντρο Μελετών & Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη (πιλοτική εφαρμογή) ενός συστήματος – σύνολο τεχνολογιών και διαδικασιών – που θα βοηθά στον βέλτιστο προγραμματισμό πόρων σε περιπτώσεις αντιμετώπισης μεγάλης κλίμακας καταστροφών. Δηλαδή θα λαμβάνει υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των διεθνών συνεργασιών (φορέων πολιτικής προστασίας) με απώτερο στόχο να επεμβαίνουν το συντομότερο δυνατόν και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

σχετικά έργα