Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Αγρωγός

Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα

πληροφορίες

Δράση 7 της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013, Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Έναρξη - Λήξη: 01/12/2013 - 30/11/2015

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • Αγρωγός-image-3
  • Αγρωγός-image-4

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ». Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία είναι η Ένωση Συνεταιρισμών Ηλείας – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.Σ., το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η εταιρεία WIN TO WIN Ο.Ε., το Ηλειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και η HONESTY ΕΠΕ.

Σκοπός του έργου ήταν η προώθηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την κοινωνική ένταξη, την ενεργοποίηση και κινητοποίηση τοπικών φορέων με στόχο την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους. Ο αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης ήταν 100 άνεργοι.

σχετικά έργα