Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Τουριστική Προβολή ΠΔΕ - #3

ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΤουριστική Προβολή ΠΔΕ - #3
ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΤουριστική Προβολή ΠΔΕ - #3

Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Υποέργο 3 «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις»

πληροφορίες

Άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος

Έναρξη - Λήξη: 04/02/2013 - 30/11/2015

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • Τουριστική Προβολή ΠΔΕ - #3-image-3

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στην υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» και του υποέργου 4 με τίτλο «Ενίσχυση της δημοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κύριο αντικείμενο του υποέργου 3 ήταν η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς και εθνικές τουριστικές εκθέσεις, που αποτελούν παραδοσιακό εργαλείο προβολής του τουριστικού προϊόντος μίας περιοχής.

σχετικά έργα