Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

REHERB

Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων φυτά και τα φυτικά προϊόντα

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/09/2011 - 31/05/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • REHERB-image-3
  • REHERB-image-4
  • REHERB-image-5

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων φυτά και τα φυτικά προϊόντα». Εταίροι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήσαν η Επαρχία του Τάραντο, η Περιφέρεια Ηπείρου, και το Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Βιολογίας.

Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και διανομή των ελληνικών φαρμακευτικών φυτών και δένδρων, μέσω της επιστημονικής αξιοποίησης των παραμέτρων που καθορίζουν την καλλιέργεια, παραγωγή και διανομή, καθώς και την ιστορική πληροφορία που σχετίζεται με την χρήση αυτή.

σχετικά έργα