Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

BIG

Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευομένων περιοχών και συμβολή στην υλοποίηση NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/01/2014 - 31/12/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • BIG-image-3

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευομένων περιοχών και συμβολή στην υλοποίηση των NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία». Εταίροι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήσαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Επιτροπή Ερευνών, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, η Περιφέρεια Απουλίας - Γραφείο Πάρκων και Βιοποικιλότητας, η Επαρχία Μπρίντιζι, το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο - Τμήμα Βιολογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών και Τεχνολογιών και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (MAIB).

Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση της διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και η εφαρμογή των προβλέψεων του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα και στην Ιταλία.

σχετικά έργα