Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

CESAPO

Συμβολή των πηγών εκπομπών στην ποιότητα του αέρα των πόλεων - λιμανιών σε Ελλάδα και Ιταλία

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/11/2011 - 31/05/2014

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • CESAPO-image-3
  • CESAPO-image-4

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συμβολή των πηγών εκπομπών στην ποιότητα του αέρα των πόλεων - λιμανιών σε Ελλάδα και Ιταλία». Εταίροι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών - Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, το Πανεπιστήμιο του Salento, το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος Ιταλίας και ο Περιφερειακός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Πρόληψης & Προστασίας Απουλίας.

Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των πηγών εκπομπών των πόλεων και λιμένων, στην ποιότητα του αέρα, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των λιμένων και συνδέοντας τα επιστημονικά ευρήματα με ολοκληρωμένες προτάσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι δύο βασικές πόλεις – λιμάνια που εστιάστηκε το έργο ήσαν η Πάτρα και το Μπρίντιζι.

σχετικά έργα