Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Τεχνικά Έργα

Τεχνικά Έργα

σύντομη περιγραφή

ΤίτλοςΠελάτης/Αποδέκτης
Πρόγραμμα Καθαρισμού Ακτών Νομού Ηλείας Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΙΔΙΩΤΕΣ
Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ
Υλοποίηση προγράμματος αξιοποίησης πολιτιστικών και φυσικών πόρων Ορεινής Ηλείας στα πλαίσια του προγράμματος Leader 2 Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν. Ηλείας Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΙ
Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου Νομού Ηλείας Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΙ
Δημιουργία Μουσείου στο Κάστρο Χλεμούτσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Ενίσχυση της μεταφοράς καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών εφαρμογής του αειφορικού κτιρίου στην περιοχή της Μεσογείου (LIFE ENV/GR/000137) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Δ.Α.Π. - Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - Ε.Ε.
Περιβαλλοντικό Μουσείο Φολόης Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ
Ανάδειξη – σήμανση αρχαιολογικών χώρων Νομού Ηλείας Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
Ορεινή οδός Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυμπία Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΧΜ ΕΟΧ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

σχετικά έργα