Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

IRMA

Κατάλληλα εργαλεία Αρδευτικής Διαχείρισης για τις Αγροτικές Καλλιέργειες και τις Αστικές Περιοχές

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/04/2013 - 31/10/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • IRMA-image-3
  • IRMA-image-4
  • IRMA-image-5
  • IRMA-image-6

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Έξυπνα εργαλεία διαχείρισης άρδευσης για αγροτικές καλλιέργειες και αστικά τοπία. Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία ήσαν το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου/Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, το Istituto Nazionale di Economia Agraria, το Bari Branch (INEA) Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari / Bari Branch (ISPA-CNR), η Περιφέρεια Απουλίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης των πρακτικών άρδευσης, μέσω της κεφαλαιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και των ορθών πρακτικών.

σχετικά έργα