Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

BIOGAIA

Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών παραγωγής βιοαερίου για ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/11/2011 - 30/11/2015

Development of Sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • BIOGAIA-image-3
  • BIOGAIA-image-4
  • BIOGAIA-image-5
  • BIOGAIA-image-6

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Αειφόρων Στρατηγικών Βιοαερίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροκτηνοτροφικών Αποβλήτων». Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία ήσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ Α.Ε), η Περιφέρεια Ηπείρου (Πρέβεζα, Άρτα), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά, Ιθάκη), το Laser Center (Bari) και η Επαρχία του Bari.

Οι δύο βασικοί άξονες του έργου ήταν το όφελος για την διατήρηση του περιβάλλοντος με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων που προτείνεται και η χρήση αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου και δεύτερον η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού νερού άρδευσης, που αποτελούν χρήσιμες πρώτες ύλες για τον γεωργικό τομέα.

σχετικά έργα