Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

WAS4D

Εξοικονόμηση νερού για ανάπτυξη

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 15/07/2011 - 30/11/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Water Saving for Development

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • WAS4D-image-3
  • WAS4D-image-4
  • WAS4D-image-5
  • WAS4D-image-6

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εξοικονόμηση νερού για ανάπτυξη». Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία ήσαν ο Δήμος του Μπάρι, η Περιφέρεια της Απουλίας, η Επαρχία του Μπρίντιζι, η Πολεοδομική Υπηρεσία Σχεδιασμού της Περιφέρειας της Απουλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ).

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να προωθήσει την εξοικονόμηση πόσιμου νερού, στόχος που επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς του καταναλωτή, της λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών και εργαλείων, εκπαιδευτικών εργαλείων και κτιρίων επίδειξης.

σχετικά έργα