Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Έργα

ΑρχικήΈργα
ΑρχικήΈργα

Έργα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ακολούθως παρουσιάζεται το σύνολο των έργων στα οποία η εταιρεία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στο παρελθόν, χωρισμένα σε δύο ενότητες, ανάλογα με το αν πρόκειται για ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη έργα.