Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Έργα

ΑρχικήΈργα
ΑρχικήΈργα

Έργα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ακολούθως παρουσιάζεται το σύνολο των έργων στα οποία η εταιρεία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στο παρελθόν, χωρισμένα σε δύο ενότητες, ανάλογα με το αν πρόκειται για ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη έργα.

Ολοκληρωμένα, locpro, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013

Ολοκληρωμένα, medls, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013

Ολοκληρωμένα, natpro, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013

Ολοκληρωμένα, nobarrier, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013

Ολοκληρωμένα, reherb, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013

Ολοκληρωμένα, was4d, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013

Ολοκληρωμένα, wbb, Ελλάδα Ιταλία 2007 2013