Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις

ΑρχικήΕνημέρωσηΠροσκλήσεις–Προκηρύξεις
ΑρχικήΕνημέρωσηΠροσκλήσεις–Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό λογοτύπου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Δ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Αυγούστου 10, 2017 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

 Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» κατόπιν της αρ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τον σχεδιασμό δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) της Εταιρείας. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου πρώτου (Α) τμήματος – φάσης του έργου που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Δεκεμβρίου 02, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

«Yλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος – φάσης του έργου με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου»

περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση με αρ. 40/2015 για την υλοποίηση Δράσεων του έργου «G.I.F.T.»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Νοεμβρίου 18, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση με αρ. 40/2015 και με αρ. πρωτ. 1731/17-11-2015, συστημικό αριθμό 15PROC003319945 2015-11-17 για την υλοποίηση Δράσεων του έργου «G.I.F.T.»

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία και αναπαραγωγή πληροφοριακού υλικού και διεξαγωγή σεμιναρίων του έργου GIFT 2.0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Νοεμβρίου 17, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία και αναπαραγωγή πληροφοριακού υλικού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 και διεξαγωγή σεμιναρίων για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 6.2 του έργου GIFT 2.0, συνολικού προϋπολογισμού 18.130,08€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετεγκατάσταση του εδαφολογικού εργαστηρίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Νοεμβρίου 11, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Στο πλαίσιο της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», και ειδικότερα της μεταφοράς του εδαφολογικού εργαστηρίου, που αφορά το τρίτο (Γ) τμήμα – φάση του έργου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνεργαστεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες α) στον τομέα των κατασκευών και β) σε επιστημονικά όργανα εδαφολογίας, για την μετεγκατάσταση του εδαφολογικού εργαστηρίου από τα Λαστέικα που στεγάζεται μέχρι σήμερα στην Αμαλιάδα, σε τμήμα των εγκαταστάσεων του Παραστήματος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο κέντρο της πόλης της Αμαλιάδας, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου.

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 4.4 του έργου «INNOVABILITY»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Οκτωβρίου 30, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης 4.4 του έργου «INNOVABILITY» - «Innovative Technologies for Different Abilities» με κωδικό έργου Ι3.22.04 του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

 

περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου GIFT 2.0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Οκτωβρίου 16, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 35/2015 και με αρ. πρωτ. 1478/07-10-2015, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Ελλάδα – Ιταλία διευκολύνσεις για μεταφορά 2.0)» και

περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 38/2015 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3 του έργου LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Οκτωβρίου 16, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 38/2015 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3 του έργου LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE.

Τίτλος : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 30/2015 και με αρ. πρωτ. 1357/15-09-2015, συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 16423 για την υλοποίηση της Δράσης 6.1 του έργου B.I.G.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Οκτωβρίου 16, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 30/2015 και με αρ. πρωτ. 1357/15-09-2015, συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 16423 για την υλοποίηση της Δράσης 6.1 του έργου B.I.G.

Τίτλος προκήρυξης :

Υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.» - «Improvinggovernance, managementandsustainabilityofrural and

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά πρώτων υλών στο χώρο εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας στην Ηλεία στο πλαίσιο της Δράσης 3 του έργου LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Οκτωβρίου 12, 2015 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά πρώτων υλών στο χώρο εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας στην Ηλεία στο πλαίσιο της Δράσης 3 του έργου με κωδικό LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE και τίτλο: «The CONDENSE Managing System: Production of Novel Fertilizers from Manure and Olive Mill WasteWater”, που έχει

περισσότερα