Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Δελτίο τύπου για Κοινόχρηστα ποδήλατα στην πόλη της Πάτρας

ΑρχικήΕνημέρωσηΔελτίο τύπου για Κοινόχρηστα ποδήλατα στην πόλη της Πάτρας
ΑρχικήΕνημέρωσηΔελτίο τύπου για Κοινόχρηστα ποδήλατα στην πόλη της Πάτρας

Δελτίο τύπου για Κοινόχρηστα ποδήλατα στην πόλη της Πάτρας

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Σ.Κ.Π.) που λειτουργεί εδώ κι ένα χρόνο στην πόλη της Πάτρας έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από πολίτες και επισκέπτες της πόλης, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει αμείωτο για την χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Όπως είναι γνωστό, το εν λόγω σύστημα στηρίχθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα, καθώς επίσης και από τον Πρόεδρο κ. Τρύφωνα Φωτόπουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία είχε αναλάβει την υλοποίηση και λειτουργία του εν λόγω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Πάτρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GIFT 2.0.

Το Σ.Κ.Π. στην Πάτρα αποτελεί την ενοποίηση δύο συστημάτων, τα οποία προέρχονται από δύο Ευρωπαϊκά έργα του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013: 1) το έργο GIFT 2.0 που υλοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή της Εταιρεία και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και 2) το έργο CIELO που υλοποίησε ο Δήμος της Πάτρας με την Αναπτυξιακή του Εταιρεία.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω Ευρωπαϊκών έργων, για την ομαλή λειτουργία του Σ.Κ.Π., ιδιωτική εταιρεία είχε αναλάβει την απαιτούμενη συντήρηση στους σταθμούς ποδηλάτων και στα κοινόχρηστα ποδήλατα, καθώς και στο λογισμικό που ελέγχει και διαχειρίζεται τις ενοικιάσεις των ποδηλάτων.

Κατά την μέχρι τώρα λειτουργία του Σ.Κ.Π. έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα σε σταθμούς ποδηλάτων και σε ποδήλατα, τα οποία αφορούν ζημιές και βλάβες που δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθούν γιατί δεν ήταν στην συμβατική υποχρέωση της εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ποδήλατα με ζημιές και κατεστραμμένες κλειδαριές σε σταθμούς ποδηλάτων, λόγω κακής χρήσης και βανδαλισμών. Τα παραπάνω προβλήματα, τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά από πολίτες της Πάτρας, δυσχεραίνουν την λειτουργία του Σ.Κ.Π. και δυσφημούν την πόλη.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αποτελεί η συνέχιση της συντήρησης του Σ.Κ.Π., καθώς σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει την συντήρησή του.

Με βάση τη σπουδαιότητα και την αποδοχή του παραπάνω συστήματος και την καθολική αποδοχή του από τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, επιβάλλεται να εξευρεθούν άμεσα λύσεις για την διασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Σ.Κ.Π., καθώς επίσης και για την, κατά το δυνατόν, διεύρυνσή του με νέους σταθμούς σε κομβικά σημεία στην πόλη, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι πολίτες.

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι σημαντική και αναγκαία για την πόλη της Πάτρας, καθώς η εύρυθμη λειτουργία του Σ.Κ.Π. συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, στην προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση των ρύπων που προέρχονται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης των πολιτών και, το σημαντικότερο, στην βελτίωση της ποιότητας και του τρόπου ζωής, επομένως και της υγείας των πολιτών. Σύμφωνα με σωρεία έγκυρων μελετών, η καθημερινή χρήση του ποδηλάτου προλαμβάνει πολλές ασθένειες και συμβάλλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Επίσης στο πλαίσιο και ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου, το «WanderByBicycle» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της παρέδωσαν είκοσι τέσσερα συνολικά ποδήλατα και υλικό στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, προκειμένου να διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους τόσο οι φοιτητές όσο και οι εργαζόμενοι μέσα στην Πανεπιστημιούπολη αλλά και στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Πανεπιστημίου, και το σύστημα αυτό έτυχε και εκεί μεγάλης αποδοχής από τους χρήστες.

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου GIFT


28 04, 17

σχετικές αναρτήσεις