Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Ενημέρωση

ΑρχικήΕνημέρωση
ΑρχικήΕνημέρωση

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου ICE

Δημοσίευση διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση παραδοτέων των δράσεων 3.1.5, 3.2.5 3.4.5, 4.1.5, 4.2.5, 4.3.9, 5.1.5, 5.2.6, και 6.1.7 στα πλαίσια του έργου «I.C.E» και τίτλο «Innovation Culture and Creativity for a new Economy - Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομία», που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδας - Ιταλίας 2007 - 2013», συνολικού προϋπολογισμού 202.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

περισσότερα

09 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ICE

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου BIG

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

• Προμήθεια τριών τηλεσκοπίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Δράσης 5.4 «Πιλοτική δράση στην Ελλάδα (GR-2)» (Παραδοτέο 5.4.1)

περισσότερα

09 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 3.1 του έργου INNOVABILITY

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης για τη προετοιμασία του παραδοτέου 3.1.3 «Μελέτη και ανάλυση Σκοπιμότητας» στο πλαίσιο της Δράσης 3.1 του έργου “INNOVABILITY” του Προγράμματος Eδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 προϋπολογισμού 2.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

περισσότερα

09 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις INNOVABILITY

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης 4.2.1 του έργου IRMA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής Αρδευτικής Πρακτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» για την υλοποίηση της δράσης 4.2.1 «Συνεντεύξεις και αναλυτική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα καταγραφής των πρακτικών άρδευσης» του έργου «IRMA» 46.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

περισσότερα

09 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις IRMA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 1.4 του έργου LocPro II

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την Υλοποίηση της Δράσης 1.4 για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο πλαίσιο του έργου LOC PRO II - Support & Promotion of Local Products and SMEs through ICT, του Προγράμματος INTERREG «Ελλάδα - Ιταλία 2007- 2013», προϋπολογισμού 5.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

περισσότερα

09 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις LOCPRO

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 2.1.3 του έργου NoBarrier

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης 2.1.3 «Διοργάνωση Σεμιναρίου και Διεθνούς Συνεδρίου» στα πλαίσια του έργου «New Objective: tourism witout Barrier», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

περισσότερα

09 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις NOBARRIER

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GIFT 2.0

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0»

περισσότερα

09 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου GIFT

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε τουριστικές εκθέσεις σε Μόσχα, Παρίσι, Νάπολη και Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το υποέργο 3, «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», έργο το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου 2015, η Περιφέρεια συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση Moscow International Travel and Tourism Exhibition (MITT 2015), στη Μόσχα. Το περίπτερο ήταν στον ενιαίο χώρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και η Περιφέρεια εκπροσωπήθηκε από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας, κα. Γεωργία Παπούλια και κ. Βασίλειο Γαλανό, ενώ παρούσες ήταν επίσης και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, κα Σωτηρία Κάτρη και κα Eva Sirotkova. Το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά, η οποία συνεχάρη για την παρουσία τους τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο τους και επισήμανε την στήριξη της Κυβέρνησης στην προσπάθεια της Περιφέρειας για την τουριστική προβολή της.

περισσότερα

06 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα I.C.E.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy»

περισσότερα

03 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ICE

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το ευρωπαϊκό έργο FOODING

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «FOODING: Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs»

περισσότερα

03 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου FOODING

Συνέντευξη του προέδρου της ΑΕΠΔΕ κ. Τρύφωνα Φωτόπουλου στο ειδικό ένθετο εφημερίδας ΠΡΩΤΗΣ «Ύπαιθρος – Αγροτουρισμός – Επενδύσεις»

Συνέντευξη του προέδρου της ΑΕΠΔΕ κ. Τρύφωνα Φωτόπουλου στο ειδικό ένθετο εφημερίδας ΠΡΩΤΗΣ «Ύπαιθρος – Αγροτουρισμός – Επενδύσεις» στις 19-03-2015.

Με την υλοποίηση των έργων που εκτελούνται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΔΕ, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η ΑΕΠΔΕ στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των τριών Νομών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της κοινωνίας, και όχι μόνον, και να αλλάξουν, προς το καλύτερο, τα σημερινά δεδομένα της περιοχής. Σημαντική βοήθεια προς τον στόχο αυτό θα αποτελούσε η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου, ήτοι των κυρίων οδικών αξόνων αλλά και των συνδετηρίων και πιο περιφερειακών οδών.

περισσότερα

20 Μαρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση 4/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIG

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «BIG - Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR».

περισσότερα

12 Μαρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου BIG