Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Ενημέρωση

ΑρχικήΕνημέρωση
ΑρχικήΕνημέρωση

Φιλοξενία της δεύτερης αποστολής Ρώσων επαγγελματιών του τουρισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τρεις Ρώσοι επαγγελματίες του τουρισμού κατά το τριήμερο από 3 έως 6 Ιουνίου του 2015.

περισσότερα

05 Ιουν, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.4 και 4.4 στο πλαίσιο του έργου FOODING

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.4 και 4.4 στο πλαίσιο του έργου «FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs)» και με κωδικό έργου Ι5.11.01, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

περισσότερα

05 Ιουν, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις FOODING

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις Δράσεις 5.4, 6.1 και 6.2 του έργου BIG

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την:

  • Προμήθεια τριών τηλεσκοπίων στο πλαίσιο της Δράσης 5.4 «Πιλοτική δράση στην Ελλάδα (GR-2)» (Παραδοτέο 5.4.1),  

περισσότερα

05 Ιουν, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

Ξεκίνησαν οι δράσεις φιλοξενίας δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Μερικά από τα ομορφότερα αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκαν το περασμένο τριήμερο ξένοι δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του τουρισμού από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής προβολής  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

περισσότερα

05 Ιουν, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης 4.2.1 του έργου IRMA

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής Αρδευτικής Πρακτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» για την υλοποίηση της δράσης 4.2.1 «Συνεντεύξεις και αναλυτική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα καταγραφής των πρακτικών άρδευσης» του έργου «IRMA»

περισσότερα

05 Ιουν, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις IRMA

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Επιχειρηματικό Χωριό» στο Αγρίνιο

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην συνδιοργάνωση της έκθεσης «Επιχειρηματικό Χωριό» και η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ανέλαβε την οργάνωση της συμμετοχής της Περιφέρειας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο πάρκο Αγρινίου, το τριήμερο 24-26 Απριλίου 2015, με τιμώμενη περιοχή το Δήμο Καρπενησίου.

περισσότερα

30 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης των Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο BIG

Ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης των Προσφορών  του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αρ. Προκήρυξης  10/2015 για την επιλογή αναδόχου για την:

περισσότερα

28 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου BIG

Ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης των Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου IRMA

Ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης των Προσφορών  του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αρ. Προκήρυξης  9/2015 για την επιλογή αναδόχου για την: «Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής Αρδευτικής Πρακτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» για την υλοποίηση της δράσης 4.2.1 «Συνεντεύξεις και αναλυτική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα καταγραφής των πρακτικών άρδευσης» του έργου «IRMA», με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη: 46.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

περισσότερα

28 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου IRMA

2η Διευκρίνιση για το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου BIG

Στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της προκήρυξης στο σημείο που περιγράφονται τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά των τριών ενημερωτικών σταθμών (infokiosk) προώθησης διευκρινίζεται  ότι :

περισσότερα

24 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIG

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «BIG - Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR»

περισσότερα

22 Απρ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου BIG

Διευκρίνιση για το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου BIG

Στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΜΕ465ΦΟΤ-9ΡΙ γίνεται η παρακάτω τροποποίηση: Στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της προκήρυξης στο σημείο που περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τριών ενημερωτικών σταθμών (infokiosk) προώθησης και ειδικότερα στο πλήθος των μονάδων διευκρινίζεται ότι : Οι ενημερωτικοί σταθμοί (infokiosk) θα είναι δύο τύπων. Οι δύο εξ΄αυτών θα είναι εξωτερικού χώρου και o ένας εξ’ αυτών θα είναι εσωτερικού χώρου. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι πίνακες του παραρτήματος : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ όσον αφορά τον αριθμό των ενημερωτικών σταθμών (infokiosk) εσωτερικού(1) και εξωτερικού χώρου(2).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην προκήρυξη του έργου.

 

περισσότερα

17 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

Ορθή επανάληψη για το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου BIG

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

• Προμήθεια τριών τηλεσκοπίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Δράσης 5.4 «Πιλοτική δράση στην Ελλάδα (GR-2)» (Παραδοτέο 5.4.1)

περισσότερα

17 Απρ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG