Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Ενημέρωση

ΑρχικήΕνημέρωση
ΑρχικήΕνημέρωση

Προμήθεια και τοποθέτηση έντεκα (11) σταθμών πληροφόρησης (infokiosks), στο πλαίσιο των Δράσεων 5.1 & 5.2 του έργου GIFT

 

Προμήθεια και τοποθέτηση έντεκα (11) σταθμών πληροφόρησης (infokiosks), στο πλαίσιο των Δράσεων 5.1 & 5.2 του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Ελλάδα – Ιταλία διευκολύνσεις για μεταφορά 2.0)» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

περισσότερα

05 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις GIFT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος του έργου που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου

Θέμα: «Yλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος – φάσης του έργου με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου»

περισσότερα

04 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 4.4 και 6.1 στο πλαίσιο του έργου FOODING

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας στο πλαίσιο των δράσεων 4.4 και 6.1 του έργου «FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs)» και με κωδικό έργου Ι5.11.01, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»
Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

περισσότερα

04 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις FOODING

Αναλυτικό τεύχος επαναληπτικής Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.4 και 4.4 στο πλαίσιο του έργου FOODING

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.4 και 4.4 στο πλαίσιο του έργου «FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs)» και με κωδικό έργου Ι5.11.01, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

περισσότερα

04 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις FOODING

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.1.6 του έργου «NO BARRIER»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.1.6 του έργου «NO BARRIER», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013, προϋπολογισμού 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

περισσότερα

04 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις NOBARRIER

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτού ελεγκτή

Επιλογή ορκωτού ελεγκτή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού 5.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV 79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 

 

περισσότερα

04 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την υλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος του έργου που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου

Yλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος – φάσης του έργου με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου

περισσότερα

04 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Ανακοίνωση Διαγωνισμού «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» για το έργο Innovability

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Innovability” - “Καινοτόμες τεχνολογίες για άτομα με διαφορετικές ικανότητες” που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 2 «βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ  ανακοινώνει την διεξαγωγή καλλιτεχνικού διαγωνισμού με θέμα: «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» ώστε να  συγκεντρώσει  πρωτότυπα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση και διάδοση της κουλτούρας της καινοτομίας σχετικά με την  βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με διαφορετικές ικανότητες σε δημόσια κτίρια/ υποδομές.

περισσότερα

01 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις INNOVABILITY

Ανακοίνωση Διαγωνισμού «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» για το έργο Innovability

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Innovability” - “Καινοτόμες τεχνολογίες για άτομα με διαφορετικές ικανότητες” που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 2 «βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ  ανακοινώνει την διεξαγωγή καλλιτεχνικού διαγωνισμού με θέμα: «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» ώστε να  συγκεντρώσει  πρωτότυπα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση και διάδοση της κουλτούρας της καινοτομίας σχετικά με την  βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με διαφορετικές ικανότητες σε δημόσια κτίρια/ υποδομές.

περισσότερα

31 Ιουλ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις INNOVABILITY

Φιλοξενία της τρίτης αποστολής Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με τις καλύτερες εντυπώσεις και αποκομίζοντας αρκετές ιδέες που θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στη Χώρα τους, αναχώρησαν από την Ελλάδα, ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείου WangReisen, κος AlexanderDombrowskyκαι ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας www.n-news.deκος MartinSchechlerαπό την Γερμανία, που βρέθηκαν στη χώρα μας, στο πλαίσιο του υποέργου 4: «Ενίσχυση της δημοσιότητας των τουριστικών υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος» του προγράμματος «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

περισσότερα

17 Ιουλ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Φιλοξενία της δεύτερης αποστολής Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Μπορεί η χώρα μας, να βιώνει μια από τις κρισιμότερες στιγμές στη νεότερη ιστορία της, με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό να είναι ρευστό, όμως αυτό δε σημαίνει, ότι η ελληνική φιλοξενία, ο πολιτισμός, τα μνημεία και οι ομορφιές της περιοχής μας, δε συνεχίζουν να συναρπάζουν τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι φεύγοντας, γίνονται έτσι οι καλύτεροι πρεσβευτές της. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτό ισχύει για τους τρείς Γερμανούς, επαγγελματίες του τουρισμού, που ξεναγήθηκαν σε Ηλεία,  Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, σε ένα γεμάτο τριήμερο, από τις 6 ως τις 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο της οργανωμένης και συνεχούς τουριστικής προβολής της Δυτικής Ελλάδας, που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

περισσότερα

14 Ιουλ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Φιλοξενία της πρώτης αποστολής Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Γεύση» από Ελλάδα, πήραν οι τρεις Γερμανοί επισκέπτες που βρέθηκαν  στην Ελλάδα σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της- από άποψη πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων – και αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ομορφιά της Ελλάδας, με τις συχνές εναλλαγές του τοπίου, η ιστορία και ο πολιτισμός της, σε συνδυασμό με την φιλοξενία των Ελλήνων έκαναν τους Γερμανούς να φύγουν από τη χώρα μας, δεσμευόμενοι ότι θα γίνουν «πρεσβευτές» της στην Γερμανία.

περισσότερα

03 Ιουλ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ