Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Ενημέρωση

ΑρχικήΕνημέρωση
ΑρχικήΕνημέρωση

Δράσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2015 και το έργο «GrItCUZINE»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θέτει στο επίκεντρο την τοπική γαστρονομία και σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου “GrItCUZINE” και της «Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2015» (European Cooperation Day).

περισσότερα

25 Σεπ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου GRITCUZINE

Αναλυτικό τεύχος επαναληπτικής Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.4 και 4.4 στο πλαίσιο του έργου FOODING

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.4 και 4.4 στο πλαίσιο του έργου «FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs)» και με κωδικό έργου Ι5.11.01, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

περισσότερα

21 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις FOODING

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργάτη Γεωπόνου

Πάτρα, 18-09-2015

Αρ. Πρωτ.: 1381

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά το τέταρτο (Δ) τμήμα – φάση  του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνεργαστεί με Γεωπόνους, κατά προτίμηση εδαφολόγους, για την υλοποίηση τμήματος της προαναφερθείσας μελέτης.

περισσότερα

18 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.»

«Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.» - «Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR» (Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και

περισσότερα

17 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

Αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων 4.4 και 6.1 στο πλαίσιο του έργου FOODING Τμήμα Α

Προμήθεια επίπλων γραφείων (Τμήμα Α) στο πλαίσιο της Δράσης 4.4.5 του έργου «FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs)» και με κωδικό έργου Ι5.11.01, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

περισσότερα

16 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις FOODING

1η επαναλήψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτού ελεγκτή

1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, για την επιλογή ορκωτού ελεγκτή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού 5.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

CPV 79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 

 

περισσότερα

15 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου "NO BARRIER - New Objective: tourism without BARRIER"

Με τη συμμετοχή ξενοδόχων, κυρίως από την περιοχή της Ηλείας, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας το σεμινάριο που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βασικό στόχο την εκκίνηση μιας συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις στις τουριστικές περιοχές, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και να προωθηθεί ένας νέος τρόπος σκέψης σχετικά με την βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστών με αναπηρία (με προβλήματα κινητικά, όρασης, ακοής, αλλεργιών, ψυχολογικών κ.λ.π.) σε τουριστικές περιοχές & θέρετρα.

περισσότερα

14 Σεπ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου NOBARRIER

1η επανάληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση παραδοτέων του έργου «B.I.G.»

Περίληψη 1ης επανάληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση παραδοτέων του έργου «B.I.G.» - «Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR» (Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβολή στην υλοποίηση των NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία)

περισσότερα

08 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

1η Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.1.6 του έργου «NO BARRIER»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.1.6 του έργου «NO BARRIER», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013, προϋπολογισμού 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Παραδοτέο 5.1.6: Σύνταξη συμφωνίας συνεργασίας με τουριστικές υποδομές για φιλοξενία Ατόμων με ειδικές ανάγκες και σύνταξη προτεινόμενων τουριστικών πακέτων για τα Άτομα με ειδικές ανάγκες.

περισσότερα

07 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις NOBARRIER

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος του έργου που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου

Θέμα: «Yλοποίηση του πρώτου (Α) τμήματος – φάσης του έργου με τίτλο «Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που αφορά τη λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου»

περισσότερα

07 Σεπ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Υλοποίηση σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου NO BARRIER - New Objective: tourism without BARRIER

H Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ΟΤΑ Α.Ε. διοργανώνει σεμινάριο την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10 π.μ. στο μικρό συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 31, τηλ. 2621360500, 501) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Έργου “ NO BARRIER - New Objective: Tourism without Barrier” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

περισσότερα

02 Σεπ, 15

Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου NOBARRIER

Αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου GIFT 2.0

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Ελλάδα – Ιταλία διευκολύνσεις για μεταφορά 2.0)» και με κωδικό έργου Ι5.22.02, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

περισσότερα

24 Αυγ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις GIFT