Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Ενημέρωση

ΑρχικήΕνημέρωση
ΑρχικήΕνημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 4.4 του έργου «INNOVABILITY»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης 4.4 του έργου «INNOVABILITY» - «Innovative Technologies for Different Abilities» με κωδικό έργου Ι3.22.04 του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

 

περισσότερα

30 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις INNOVABILITY

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου GIFT 2.0

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 35/2015 και με αρ. πρωτ. 1478/07-10-2015, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Ελλάδα – Ιταλία διευκολύνσεις για μεταφορά 2.0)» και

περισσότερα

16 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις GIFT

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 38/2015 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3 του έργου LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE

Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 38/2015 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3 του έργου LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE.

Τίτλος : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

περισσότερα

16 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις LIFE CONDENSE

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 30/2015 και με αρ. πρωτ. 1357/15-09-2015, συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 16423 για την υλοποίηση της Δράσης 6.1 του έργου B.I.G.

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 30/2015 και με αρ. πρωτ. 1357/15-09-2015, συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 16423 για την υλοποίηση της Δράσης 6.1 του έργου B.I.G.

Τίτλος προκήρυξης :

Υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.» - «Improvinggovernance, managementandsustainabilityofrural and

περισσότερα

16 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά πρώτων υλών στο χώρο εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας στην Ηλεία στο πλαίσιο της Δράσης 3 του έργου LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά πρώτων υλών στο χώρο εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας στην Ηλεία στο πλαίσιο της Δράσης 3 του έργου με κωδικό LIFE10ENV/GR/596 CONDENSE και τίτλο: «The CONDENSE Managing System: Production of Novel Fertilizers from Manure and Olive Mill WasteWater”, που έχει

περισσότερα

12 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις LIFE CONDENSE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των παραδοτέων 2.2.3 και 4.2.6 του έργου «NO BARRIER»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την Υλοποίηση των παραδοτέων 2.2.3  και 4.2.6 του έργου «NO BARRIER», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013, προϋπολογισμού 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

περισσότερα

10 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις NOBARRIER

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την Μελέτη και τεχνική επίβλεψη, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο πλαίσιο των δράσεων 4.4 και 6.1 του έργου FOODING

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Μελέτη και τεχνική επίβλεψη διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου και χώρου θερμοκοιτίδας, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κουζίνας και γευσιγνωσίας στο πλαίσιο των δράσεων 4.4 και 6.1 του έργου «FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs)» και

περισσότερα

10 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις FOODING

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο : Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τις δράσεις 4.1 – 4.2 – 5.1 – 5.2 του έργου GIFT 2.0

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο : Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τις δράσεις 4.1 – 4.2 – 5.1 – 5.2 του έργου GIFT 2.0, με κωδικό I5.22.02, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.»

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου

περισσότερα

09 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις GIFT

Αναλυτικό τεύχος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση των δράσεων 3.2 και 3.4 του έργου «INNOVABILITY»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση των δράσεων 3.2 και 3.4 του έργου «INNOVABILITY» - «Innovative Technologies for Different Abilities» με κωδικό έργου Ι3.22.04, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. διενεργεί Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου

περισσότερα

08 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις INNOVABILITY

Αναλυτικό τεύχος Επαναληπτικής Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου GIFT 2.0

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της πιλοτικής δράσης 5.5 του έργου «GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Ελλάδα – Ιταλία διευκολύνσεις για μεταφορά 2.0)» και με κωδικό έργου Ι5.22.02, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου

περισσότερα

08 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις GIFT

Παροχή διευκρινίσεων για την προκήρυξη με αρ. 30/2015 και με αρ. πρωτ. 1357/15-09-2015, συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 16423 για την υλοποίηση της Δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.

Τίτλος προκήρυξης :

Υλοποίηση της δράσης 6.1 του έργου «B.I.G.» - «Improvinggovernance, managementandsustainabilityofrural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR» (Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβολή στην υλοποίηση των NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία) που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013 (Παραδοτέo: 6.1.2).

περισσότερα

07 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις BIG

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έργων στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού διαγωνισμού "Προσβασιμότητα χωρίς όρια"

H  καταληκτική ημερομηνία υποβολής έργων, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού διαγωνισμού με θέμα «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» του έργου με ακρωνύμιο “Innovability” και

περισσότερα

01 Οκτ, 15

Προσκλήσεις–Προκηρύξεις NOBARRIER